حوزه فعاليت هاي شركت داروسازي رها به عنوان یکی از موفق ترین شرکت های داروسازی کشور 

 

 

    •   تأسیس واحدهای تولیدی جهت تهیه مواد اولیه و انواع فرآورده های داروئی و بهداشتی .

 

   انجام کلیه امور بازرگانی مربوط به واردات فرآورده های ساخته شده داروئی و توزیع در داخل کشور .

 

   توزیع و فروش محصولات داروئی و بهداشتی جهت مصارف داخلی و صدور به خارج از کشور .

 

   مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت های بازرگانی و تولیدی داروسازی.

 

 

رها درارتباطي نزديکتر

گواهینامه ، تقدیرنامه ها

دستاوردهای داروسازی رها به شرح زیر میباشد  ادامه

محصولات انحصاری

لیست داروهای انحصاری داروسازی رها به شرح زیر میباشد  ادامه

محصولات آتی

لیست داروهايیكه در آينده اي نزديك داروسازی رها به بازار عرضه ميكند ادامه

قيمتهای مصوب شده در سال 94

لیست قیمتهای مصوب شده داروها در سال 94 ادامه...