اسپری بینی سزالین شرکت داروسازی رها

\\192.168.1.230\Project Files\95\WebSite_Project_Files\rahapharm\04_Reformation\Web_Site\96-05-30 TEL\ویرایش 2 شرکت داروسازی رها\ویرایش 2 شرکت داروسازی رها\کاستی ها\nasal spray\ok

شکل دارویی

اسپری بینی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی