لیست داروهای آلرژی، آسم و تنفسی شرکت داروسازی رها

گروه درمانی دسته دارویی شکل دارویی نام ژنریک نام تجاری دوز دارو
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی کورتیکواستروئید ها اسپری های بینی Beclomethasone Beklam 50mcg/dose
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد حساسیت اسپری های بینی Cromolyn Sodium Molinose 2%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد التهاب استروئیدی اسپری های بینی Fluticasone Felazon 50mcg/dose
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی‌کولینرژیک اسپری های بینی Ipratropium bromide Ipranose 0.03% 0.06%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط اسپری های بینی Lotion Including Purified Sesame Oil Sesaline 25%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط اسپری های بینی Lotion Including Purified Sesame Oil Sesanose 100%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی کورتیکواستروئید ها اسپری های بینی Mometasone Furoate Budanose 0.05%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی Naphazoline Decofzol 0.05%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین اسپری های بینی Olopatadine Aleropat 0.60%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی Oxymetazoline Oxynose 0.05%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی Phenylephrine Decophen 0.50%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی Phenylephrine Decophen 0.25%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مرطوب کننده مخاط اسپری های بینی Sodium Chloride Decosalin 0.65%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین آمپول Clorpheniramine 10mg/ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی تب بر،آنتی هیستامین،ضداحتقان، ضدسرفه شربت Acetaminophen/ Chlorpheniramine/ Dextrometorphan/ Phenylephrine Cetadin-DC 160mg، 1mg، 5mg، 2.5mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی تب بر،آنتی هیستامین،ضداحتقان شربت Acetaminophen/ Diphenhydramine/ Phenylephrine Cetadin-D 160mg، 12.5mg، 2.5mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی تب بر،خلط آور، ضداحتقان شربت Acetaminophen/ Guaifensine/ Phenylephrine Cetadin-G 125mg، 50mg، 2.5mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی تب بر، ضدسرفه شربت Dextromethorphan / Guaifenesin / Phenylephrine Cetadex 200 ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضدسرفه و ضد احتقان شربت Dextromethorphan/ Pseudoephedrine Pseuphan 15mg، 30mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد سرفه شربت Dextrometorphane 15mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین، ضداحتقان شربت Diphenhydramine/ Ammonium Chloride 12.5mg، 125mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین، ضداحتقان شربت Pediatric Gripe Chlorpheniramine Maleate 0.67mg ، Pseudoephedrine Hcl 10mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش شربت Salbutamol 2mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش شربت Theophyline/ Guaifenesin 50mg، 30mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مسکن، تب بر، ضداحتقان قرص Acetaminophen/ Phenylephrine Raha Cold Day-رهاکلدروز 500mg، 5mg
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی تب بر،آنتی هیستامین،ضداحتقان،مسکن قرص Acetaminophen/ Phenylephrine/ Diphenhydramine Rahamoon 500mg، 5mg، 25 mg
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامسن قرص Fexofenadine Hydrochloride Rafexodin 120 mg/180mg
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامسن قرص Ketotifen 1mg
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین قرص باز شونده در دهان Loratadin ODT 10mg

اطلاعات تماس

 

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

 

031-36540859 - 031-36540659

 

فکس: 36540959-031


 

دفتر فروش تهران: اشرفی اصفهانی جنوب، نرسیده به میدان صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، ابتدای گلستان اول، ساختمان زمرد، پلاک 23، طبقه دوم، واحد 7

 

021-44084866-44084859

 

فکس: 44975532-021

 

موقعیت جغرافیایی