لیست داروهای اعصاب و روان شرکت داروسازی رها

گروه درمانی دسته دارویی شکل دارویی نام ژنریک نام تجاری دوز دارو
CNS داروهای موثر بر ضد صرع کپسول Gabapentin 300mg Sirentin 300mg 300mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع کپسول Gabapentin 100mg Sirentin 100mg 100mg
CNS داروهای موثر بر ضد پارکینسون ، ضد ویروس کپسول Amantadine Viraless 100mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع شربت Sodium Valproate Rahakin Syrup 200mg/5ml
CNS داروهای موثر بر ضد پارکینسون قرص Levodopa C Forte Levodopa/ Carbidopa 250mg ،25 mg
CNS داروهای موثر بر ضد پارکینسون قرص Pramipexole 0.18mg Parkisol 0.18mg 0.18mg
CNS داروهای موثر بر ضد پارکینسون قرص Pramipexole 0.7 Parkisol 0.7mg 0.7mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Valproate Sodium EC Rahakin 200mg 200mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Valproate Sodium ER Rahakin ER 500mg 500mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Carbamazepine ER Tegatard ER 200mg 200mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Carbamazepine ER Tegatard ER 400mg 400mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Carbamazepine 200mg
CNS داروهای موثر بر آرامبخش قرص Alprazolam 0.5mg
CNS داروهای موثر بر آنتی سایکوتیک قرص Quetiapine 25mg Raquit 25mg 25mg
CNS داروهای موثر بر آنتی سایکوتیک قرص Quetiapine 100mg Raquit 100mg 100mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Levetiracetam 250mg Leveseizure 250mg 250mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Levetiracetam 500mg Leveseizure 500mg 500mg
CNS داروهای موثر بر ضد افسردگی قرص Bupropion ER Smopion ER 150mg 150mg
CNS داروهای موثر بر آنتی هیستامین آمپول Diphenhydramine 50mg/ml

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی