لیست داروهای داخلی عمومی شرکت داروسازی رها

گروه درمانی دسته دارویی شکل دارویی نام ژنریک نام تجاری دوز دارو
داروهای عمومی_داخلی کورتیکواستروئید ها خمیر دهانی Triamcinolone Teriadent 0.1%
داروهای عمومی_داخلی ضد دیابت قرص Metformin 500mg Rahamet 500mg 500mg
داروهای عمومی_داخلی ضد دیابت قرص Metformin 1000mg Rahamet 1000mg 1000mg
داروهای عمومی_داخلی بتابلاکرها قرص Atenolol 100mg
داروهای عمومی_داخلی HMG-COA : مهار کننده قرص Atorvastatin 10mg 10mg
داروهای عمومی_داخلی HMG-COA : مهار کننده قرص Atorvastatin 20mg 20mg
داروهای عمومی_داخلی مسکن و ضد التهاب شربت Pediatric Grippe Chlorpheniramine Maleate 0.67mg، Pseudoephedrine Hcl 10mg/5ml
داروهای عمومی_داخلی ضدسرفه و ضد احتقان شربت Dextromethorphan/ Pseudoephedrine Pseuphan 15mg،30mg/5ml
داروهای عمومی_داخلی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت Acetaminophen/ Diphenhydramine/ Phenylephrine Cetadin-D 160mg، 12.5mg، 2.5mg/5ml
داروهای عمومی_داخلی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت Acetaminophen/ Guaifensine/ Phenylephrine Cetadin-G 125mg، 50mg، 2.5mg/5ml
داروهای عمومی_داخلی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت Acetaminophen/ Chlorpheniamine/ Dextrometorphan/ Phenylephrine Cetadin-DC 160mg، 1mg، 5mg، 2.5mg /5ml
داروهای عمومی_داخلی قرص Acetaminophen/ Phenylephrine Raha Cold Day 500mg، 5mg
داروهای عمومی_داخلی ضد قارچ کرم Clotrimazole Vaginal with 1 Applicator 1%
داروهای عمومی_داخلی ضد قارچ کرم Clotrimazole Vaginal with 7 Applicators 2%
داروهای عمومی_داخلی آنتی بیوتیک کرم Clindamycin Vaginal with 7 Applicators 2%
داروهای عمومی_داخلی هرمون اسپری های بینی Desmopressin Desmorin 10mcg/dose
داروهای عمومی_داخلی کورتیکواستروئید ها آمپول Betamethasone 4mg/ml
داروهای عمومی_داخلی کورتیکواستروئید ها آمپول Dexamethasone 8mg/2ml
داروهای عمومی_داخلی آنتی هیستامین آمپول Chlorpheniramine 10mg/ml
داروهای عمومی_داخلی آنتی هیستامین قرص Loratadin ODT 10mg
داروهای عمومی_داخلی آنتی هیستامسن قرص Ketotifen 1mg
داروهای عمومی_داخلی شل کننده عضلات،مسکن قرص Tizanidine 4mg
داروهای عمومی_داخلی ضد درد ، ضد تب قرص Acetaminophen ODT 160mg
داروهای عمومی_داخلی آمپول Triamcinolone 40mg/ml
داروهای عمومی_داخلی قرص Acetaminophen/ Phenylephrine/ Diphenhydramine Rahamoon 500mg، 5mg، 25 mg

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی