چشم انداز شرکت داروسازی رها

شركت داروسازی رها در مسير دستيابي به چشم‌انداز خود به ارزش هاي زير پايبند است.

 

 

 حفظ كرامت انساني از طريق مصاديق رفتاري زير :

 •ما از رفتار منصفانه و عادلانه با كاركنان اطمينان حاصل مي‌كنيم.
 •ما به حفظ ارزش‌هاي انساني شامل احترام به حقوق و شخصيت والاي افراد ارج می‌نهيم.
 •ما به آراستگي و بهداشت محيط كار اهميت مي‌دهيم.
 •ما به فراهم نمودن امكانات رفاهي كاركنان خود پايبنديم.
 •ما به افكار و ايده‌هاي افراد از جمله كاركنان احترام مي‌گذاريم.

 

 

رعايت اخلاق حرفه‌ايي از طريق مصاديق رفتاري زير :

 •ما در جهت اشاعه فرهنگ راستگوئي و درستكاري تلاش می‌کنيم.
 • ما به روحيه خود كنترلي در انجام وظايف محوله توجه ويژه‌اي داريم.
 • ما به حفظ اسرار شرکت توسط پرسنل سازمان تاکید داریم.
    مسئوليت پذيري و پاسخگوئي از طريق مصاديق رفتاري زير :
• ما به روحيه مسئوليت پذيري در كار ارج مي‌نهيم.
• ما منافع ملي و سازماني را به منافع فردي ترجيح مي‌دهيم.
•  ما پاسخگويي مناسب به كليه ذينفعان را مسئوليت خود مي‌دانيم.
• ما به پيشگيري و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي در فعاليت‌ها و محصولاتمان توجه داريم.
• ما به گزارش‌دهي شفاف و اطلاع‌رساني صحيح در سازمان اهميت مي‌دهيم. ما به تعهد، سخت كوشي و پایبندی كاركنان در دستيابي به اهداف سازماني ارج مي‌نهيم.
•  ما نسبت به آگاه ساختن بیماران از عوارض ناخواسته محصولات سازمان، خود را مسئول می‌دانیم.

 

 

  مشتري مداري از طريق مصاديق رفتاري زير :

• ما نيازها و انتظارات مشتريان را شناسائي كرده و در جهت كسب رضايت آنان و فراتر از آن مي‌كوشيم.
• ما به تعهداتمان در رابطه با ارائه محصولات و خدمات مطابق با نيازهاي مشتريان پايبنديم.
• ما به ارتباط موثر با مشتري در كليه سطوح و واحدهاي سازماني تاکید داريم.
•ما از ارائه تبلیغات واهی و اغراق آمیز در خصوص فرآورده‌های  خود امتناع می‌کنیم.
رعايت نظم و قوانين از طريق مصاديق رفتاري زير:
• ما به قوانین مرتبط با داروسازی بر اساس استانداردهای نوین احترام گذاشته و به آن‌ها پایبندیم.
• ما به اجراي صحیح قوانين و مقررات، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي سازمان اهميت مي‌دهيم.
• ما به توسعه فرهنگ برنامه‌ريزي بهاء مي‌دهيم.
•ما به انجام صحيح و دقيق كار اهميت مي‌دهيم.

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی