ليست کلی محصولات شرکت داروسازی رها

رديف نام ژنريک نام تجاری قدرت شكل داروئی بسته بندی گروهبندی محصولات دسته درمانی
1 betamethasone بتامتازون - 4 mg/ml آمپول 1 ml داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئیداسید
2 dexamethasone دگزامتازون - 4 mg/ml آمپول 2 ml داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئیداسید
3 vitamin(b1/b6/b12) ویتامین(ب1/ب6/ب12) ravit-b راویت بی (100 mg+100 mg+1000 mcg)/3ml آمپول 3 ml مکمل ها ویتامین ها
4 vitamin b12 ویتامین ب12 - 1000 mcg/ml آمپول 1 ml مکمل ها ویتامین ها
5 diphenhydramine دیفن هیدرامین - 50 mg/ml آمپول 1 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب آنتی هیستامین
6 ketorolac کتورولاک ketrofal کتروفال 30 mg/ml آمپول 1 ml مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
7 betamethasone بتامتازون rabet رابت 0.10% قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی کورتیکواستروئید
8 chloramphenicol کلرامفنیکل raphicol رافیکول 0.50% قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
9 naphazoline نفازولین - 0.10% قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی سمپاتومیمتیک
10 sulfacetamide سولفاستامید - 10% قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
11 timolol تیمولول timolin تیمولین 0.50% قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی بتابلاکرها
12 artificial tears اشک مصنوعی eyeawet آیاوت - قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی اشک مصنوعی
13 ketorolac کتورولاک ketrofal کتروفال 0.50% قطره چشمی 5 ml مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
14 beclomethasone بکلومتازون beklam بکلام 50 mcg/dose اسپری بینی 20 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" کورتیکواستروئید
15 naphazoline نفازولین decofzol دکوفزول 0.05% اسپری بینی 15 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" سمپاتومیمتیک
16 phenylephrine فنیل افرین decophen دکوفن 0.50% اسپری بینی 15 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" سمپاتومیمتیک
17 phenylephrine فنیل افرین decophen دکوفن 0.25% اسپری بینی 15 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" سمپاتومیمتیک
18 sodium chloride سدیم کلراید decosalin دکوسالین 0.65% اسپری بینی 20 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" مرطوب کننده مخاط
19 desmopressin دسموپرسین desmorin دسمورین 10 mcg/dose اسپری بینی 5 ml داروهای عمومی/ داخلی آنتی دیورتیک
20 fluticasone فلوتیکازون felazon فلازون 50 mcg/dose اسپری بینی 20 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" ضد التهاب استروئیدی
21 cromolyn کرومولین molinose مولینوز 20 mg/ml اسپری بینی 20 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" ضد حساسیت
22 oxymetazoline اکسی متازولین oxynose اکسی نوز 0.05% اسپری بینی 15 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" سمپاتومیمتیک
23 sesame oil روغن کنجد sesaline سزالین 25% اسپری بینی 15 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" نرم کننده مخاط
24 clotrimazole 1% کلوتریمازول - 1% کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی ضد قارچ
25 clotrimazole2% کلوتریمازول - 2% کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی ضد قارچ
26 clindamycin کلیندامایسین - 2% کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی آنتی بیوتیک
27 clotrimazole/ betametasone کلوتریمازول/ بتامتازون diprocol دیپروکل 1% + 0.05% کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ضد التهاب استروئیدی/ ضد قارچ
28 dexpanthenol دکسپانتنول dermopan درموپان 5% کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ویتامین ها
29 sertaconazole سرتاکونازول sertol سرتول 2% کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ضد قارچ
30 vitamin a+d ویتامین آ+ د p.a.d پی. آ. د - پماد 30 g داروهای پوستی موضعی ویتامین ها
31 "devil's claw / glucosamine sulfate / msm دویلز کلاو ، گلوکزامین ، ام اس ام " rahamin رهامین - پماد 30 g مسکن ها مسکن و ترمیم کننده غضروف
32 triamcinolone تریامسینولون teriadent تریادنت 0.10% خمیردهانی 10 g داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئید
33 triamcinolone nn تریامسینولون ان ان - - پماد 15 g داروهای پوستی موضعی کورتیکواستروئید
34 clobetasol کلوبتازول - 0.05% پماد 15g داروهای پوستی موضعی کورتیکواستروئید
35 adapalene آداپالن adalen آدالن 0.10% ژل 30 g داروهای پوستی موضعی ضد آکنه
36 isotretinoin ایزوترتینوئین isoten ایزوتن 0.05% ژل داروهای پوستی موضعی ضد آکنه
37 ibuprofen ایبوپروفن - 5% ژل 50 g مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
38 mebeverine مبورین colomeb کولومب 200 mg کپسول 50 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم
39 lansoprazole لانسوپرازول rahazol رهازل 30 mg کپسول 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتون
40 mefenamic acid مفنامیک اسید - 250 mg کپسول 100. 36.120.30 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
41 omeprazole امپرازول - 20 mg کپسول 14 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتون
42 acetaminophen / caffeine /ibuprofen استامینوفن/کافئین/ ایبوپروفن rahafen رهافن 325 mg+40 mg+200 mg کپسول 50 مسکن ها ضد درد
43 ferous sulfate + folic acid فروس سولفات+فولیک اسید rahafol رهافول 150 mg + 500 mcg کپسول 30 مکمل ها ویتامین ها
44 gabapentin گاباپنتین sirentin سیرنتین 100 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
45 gabapentin گاباپنتین sirentin سیرنتین 300 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
46 amantadine آمانتادین viraless ویرالس 100 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب "ضد پارکینسون ، ضد ویروس"
47 dextromethorphan دکسترومتورفان - 15 mg/5 ml شربت 60 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" ضد سرفه
48 diphenhydramine/ ammonium chloride or diphenhydramine compound دیفن هیدرامین/ آمونیوم کلراید ( دیفن هیدرامین کامپاند) - (12.5 mg+125 mg)/5 ml شربت 60 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" آنتی هیستامین- ضدسرفه
49 vitamins and minerals enriched with ginkgobiloba extract مولتی ویتامین و مینرال غنی شده با عصاره گیاهی جینکوبیلوبا ginkgoviton جینکوویتون - شربت 120 200 ml مکمل ها-ویتامین ها
50 pediatric grippe سرماخوردگی کودکان - (Chlorpheniramine Maleate0.67 mg+Pseudoephedrine Hcl 10 mg )/5ml شربت 60 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" مسکن و ضد التهاب
51 dextromethorphan /pseudoephedrine دکسترومتورفان_ پی pseuphan پزوفان (15 mg+30 mg)/5ml شربت 60 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" ضدسرفه و ضد احتقان
52 cyproheptadine سیپروهپتادین racip راسیپ 2 mg/5ml شربت 200 ml مکمل ها اشتها آور
53 salbutamol سالبوتامول - 2 mg/5ml شربت 120 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" گشاد کننده برونش
54 theophylline/guaifenesin تئوفیلین- جی - (50 mg+30 mg)/5ml شربت 120 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" گشاد کننده برونش
55 ca/mg/zn/vitd3 کلسیم / منیزیم/ روی/ ویتامین د3 calcifun کلسی فان (400 mg +150 mg+400 IU+ 15 mg)/5ml شربت 200 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
56 acetaminophen / diphenhydramine/phe nylephrine استامینوفن/ دیفن هیدرامین / فنیل افرین cetadin- d ستادین دی (160 mg+12.5 mg+2.5 mg)/5ml شربت 200 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" "سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه"
57 acetaminophen /guaifensine /phenylephrine استامینوفن/ گایافنزین/ فنیل افرین cetadin- g ستادین جی (125 mg+50 mg+2.5 mg)/5ml شربت 200 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" "سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه"
58 acetaminophen / chlorpheniramine /dextrometorphan/phenylephrine استامینوفن/ کلروفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین cetadin- dc ستادین دی سی (160 mg+1mg+5 mg+2.5 mg)/5ml شربت 200 ml "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" "سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه"
59 lactulose لاکتولوز - 10 g/15ml شربت 240ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش مسهل
60 atenolol آتنولول - 100 mg قرص 100 داروهای عمومی/ داخلی بتابلاکرها
61 atenolol آتنولول - 50 mg قرص 100. 30 داروهای عمومی/ داخلی بتابلاکرها
62 atorvastatin آتورواستاتین - 10 mg قرص 100. 30 داروهای عمومی/ داخلی مهار کننده HMG -COA
63 atorvastatin آتورواستاتین - 20 mg قرص 100 .30 داروهای عمومی/ داخلی مهار کننده HMG -COA
64 calcium + vitamin d3 + mg +zn کلسیم /ویتامین د 3 / منیزیم / روی calcifun کلسی فان 400 mg+100 mg+200 IU+4 mg قرص 90 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
65 calcium / vitamin d ویتامین دی / کلسیم calciprose- d کلسی پروز د 500 mg+200 I.U قرص 90 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
66 mebeverine مبورین colomeb کولومب 135 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
67 diltiazem دیلتیازم - 60 mg قرص 100 داروهای موثر بر قلب و عروق بلوک کننده کانال کلسیمی
68 folic acid فولیک اسید - 1 mg قرص 100. 200 مکمل ها ویتامین
69 hyoscine هیوسین - 10 mg قرص 20. 100 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
70 ibuprofen ایبوپروفن - 400mg قرص 100 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
71 ketotifen کتوتیفن - 1mg قرص 100 "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" آنتی هیستامین
72 levodopa / carbidopa forte لوودوپاسی فورت - 250 mg+25 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
73 pramipexole پرامی پکسول parkisol پارکیسول 0.18 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
74 pramipexole پرامی پکسول parkisol پارکیسول 0.7 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
75 acetaminophen / phenylephrine استامینوفن / فنیل افرین raha cold day رها کلد روز 500 mg+5 mg قرص 100. 30 "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" آنتی هیستامین- ضد علائم سرماخوردگی
76 valproate sodium والپروات سدیم rahakin رهاکین 200 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
77 valproate sodium والپروات سدیم rahakin رهاکین 500 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
78 metformin متفورمین rahamet رهامت 500 mg قرص 100. 120 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
79 metformin متفورمین rahamet رهامت 1000 mg قرص 90.3 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
80 acetaminophen / phenylephrine / diphenhydramineاستامینوفن /فنیل افرین /دیفن هیدرامین rahamoon رهامون 500 mg+5 mg+25 mg قرص 100. 30 داروهای عمومی/ داخلی آنتی هیستامین- ضد علائم سرماخوردگی
81 ranitidine رانیتیدین - 150 mg قرص 100 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهارکننده رسپتور H2
82 multi vitamin / mineral مولتی ویتامین /مینرال sentum سنتوم - قرص 60. 120 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
83 carbamazepine کاربامازپین tegatard تگاتارد 200 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
84 carbamazepine کاربامازپین tegatard تگاتارد 400 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
85 tizanidine تیزانیدین - 4 mg قرص 100 آگونیست گیرنده α2 "شل کننده عضلات،مسکن"
86 diclofenac دیکلوفناک voldic ولدیک 50 mg قرص 100 مسکن ها مهار کننده پروستاگلاندین
87 diclofenac دیکلوفناک voldic ولدیک 100 mg قرص 100 مسکن ها مهار کننده پروستاگلاندین
88 oxycodone اکسی کدون oxidon اکسیدون 5 mg قرص 30 مسکن ها ضد درد اپوئیدی
89 oxycodone اکسی کدون oxidon اکسیدون 15 mg قرص 30 مسکن ها ضد درد اپوئیدی
90 prasugrel پراسوگرل surel سورل 5 mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق ضد پلاکت
91 metoprolol succinate er متوپرولول سوکسینات angipol آنژیپول 47/5 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
92 l-arginine ال – ارژینین - 1000 mg قرص 50 مکمل ها آمینو اسید
93 biotin بیوتین - 5000 mcg قرص 100 مکمل ها ویتامین ها
94 b12 ب12 - 2500 mcg قرص 250 مکمل ها ویتامین ها
95 l- lysine ال – لیزین - 500 mg قرص 60 مکمل ها آمینو اسید
96 loratadine لوراتادین - 10mg قرص 100. 30 "داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی" آنتی هیستامین
97 rabonex رابونکس - - قرص 60 مکمل ها مکمل تغذیه ای
98 bupropion بوپروپیون - 150mg قرص 30. 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد افسردگی
99 quetiapine کوئتیاپین - 100mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد جنون
100 ra-q10 راکیوتن - - قرص 60 مکمل ها آنتی اکسیدان
101 alprazolam آلپرازولام - 0/5mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب آرامبخش- ضد اضطراب

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی