بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزشهای شرکت داروسازی رها

 

آزمایشگاه شیمیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان ما به سلامت افراد جامعه اهمیت می دهد.ما با تولید
فراورده های با کیفیت دارویی، براساس پژوهش، نوآوری و
فن آوری در راستای ارتقاء سلامت افراد، حفظ محیط زیست و تامین متوازن خواسته های کلیه ذینفعان،آماده خدمت به جامعه هستیم.

 

 

 

چشم انداز شرکت داروسازی رها

 

 پیشرو درصنعت داروسازی کشور با تولید فرآورده های دارویی جدید و متنوع .

 

 

شركت داروسازی رها در مسير دستيابي به چشم‌انداز خود به ارزش هاي زير پايبند است

 

 حفظ كرامت انساني از طريق مصاديق رفتاري زير :

 •
ما از رفتار منصفانه و عادلانه با كاركنان اطمينان حاصل مي‌كنيم.
 •ما به حفظ ارزش هاي انساني شامل احترام به حقوق و شخصيت والاي افراد ارج مي‌نهيم.
 •ما به آراستگي و بهداشت محيط كار اهميت مي‌دهيم.
 •ما به فراهم نمودن امكانات رفاهي كاركنان خود پايبنديم.
 •ما به افكار و ايده هاي افراد از جمله كاركنان احترام مي‌گذاريم.

رعايت اخلاق حرفه‌ايي از طريق مصاديق رفتاري زير :

 •ما در جهت اشاعه فرهنگ راستگوئي و درستكاري تلاش مي‌كنيم.
 • ما به روحيه خود كنترلي درانجام وظايف محوله توجه ويژه‌اي داريم.
 • ما به حفظ اسرار شرکت توسط پرسنل سازمان تاکید داریم.

 

 

 

 

 

 

 

   مسئوليت پذيري و پاسخگوئي از طريق مصاديق رفتاري زير :

ما به روحيه مسئوليت پذيري در كار ارج مي‌نهيم.
ما منافع ملي و سازماني را به منافع فردي ترجيح مي‌دهيم
.
ما پاسخگويي مناسب به كليه ذينفعان را مسئوليت خود مي‌دانيم
.
ما به پيشگيري و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي در
فعاليتها و محصولاتمان توجه داريم
.
ما به گزارش دهي شفاف و اطلاع رساني صحيح در سازمان اهميت مي‌دهيم.ما به تعهد، سخت كوشي و پایبندی كاركنان در دستيابي به اهداف سازماني ارج مي‌نهيم.
ما نسبت به آگاه ساختن بیماران از عوارض ناخواسته محصولات سازمان ، خود را مسئول می دانیم.

 

 

 

 

 مشتري مداري از طريق مصاديق رفتاري زير :

• ما نيازها و انتظارات مشتريان را شناسائي كرده و در جهت كسب رضايت آنان و فراتر از آن مي‌كوشيم
.
ما به تعهداتمان در رابطه با ارائه محصولات وخدمات مطابق با نيازهاي مشتريان پايبنديم
.
ما به ارتباط موثر با مشتري در كليه سطوح و واحدهاي سازماني
تاکیدداريم.
ما از ارائه تبلیغات واهی و اغراق آمیز در خصوص فرآورده های
خود امتناع می کنیم.

رعايت نظم و قوانين از طريق مصاديق رفتاري زير:

ما به قوانین مرتبط با داروسازی بر اساس استانداردهای نوین احترام گذاشته و به آنها پایبندیم.
ما به اجراي صحیح قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي سازمان اهميت مي‌دهيم.
ما به توسعه فرهنگ برنامه ريزي بهاء مي‌دهيم.
ما به انجام صحيح و دقيق كار اهميت مي‌دهيم.