رهامون

قرصها

 

ردیف نام تجاری®  ( نام ژنریک )
شکل دارویی دسته داروئی
بسته بندی  
1 دیلتیازم 60 قرص روکشدار بلوکه کننده کانال کلسیمی 100 عددي
3   آتنولول 50 قرص روکشدار بتا بلوکر 100 عددي
4   آتنولول 100 قرص روکشدار بتا بلوکر 100 عددي
5 آتورواستاتین 10 قرص روکشدار مهار کننده آنزیم HMG.CoA reductase 100 عددي
6 آتورواستاتین 20 قرص روکشدار مهار کننده آنزیم HMG.CoA reductase 100 عددي
7 ولدیک® (دیکلوفناک سدیم 50) قرص روکشدار ضد التهاب غیر استروئیدی 100 عددي
8 ایبوپروفن 400 قرص روکشدار ضد التهاب غیر استروئیدی 100 عددي
9 رانیتیدین 150 قرص روکشدار بلوک کننده گیرنده های هیستامینی H2 100 عددي
10 هیوسین ان بوتیل بروماید10 قرص روکشدار آنتی کولینرژیک 100 عددي
11 کولومب® 135 (مبورین هیدروکلراید) قرص روکشدار آنتی اسپاسمودیک گوارشی 100 عددي
12 رهاکین® (سديم والپروات 200) قرص روکشدار ضد تشنج (مشتق اسيد كربوكسيليك) 100 عددي
13 رهاکلد روز® (استامينوفن / سودوافدرین) قرص روکشدار ضد تب، ضد درد، ضد احتقان و آنتي هيستامين 100 عددي
14 رهامون® (استامينوفن / ديفن هيدرامين / سودوافدرین) قرص روکشدار ضد تب، ضد درد، ضد احتقان و آنتي هيستامين 100 عددي
15 كلسي پروز _ د® (كلسيم _ د) قرص روکشدار مکمل 90 عددي
17 رافدرین® (آنتی هیستامین دکونژستانت پیوسته رهش) قرص پیوسته رهش آنتی هیستامین/ ضد احتقان 100 عددي
18 ستادین® (ستیریزین / سودوافدرین) قرص پیوسته رهش آنتی هیستامین/ ضد احتقان 100 عددي
19 تگاتارد® (کاربامازپین 200) قرص پیوسته رهش ضد تشنج 100 عددي
20 تگاتارد® (کاربامازپین 400) قرص پیوسته رهش ضد تشنج 100 عددي
21 دوکوتری® (کوتریموکسازول 160 / 800) قرص
آنتی باکتریال 30 عددي
22 فولیک اسید 1 قرص ویتامین 100 عددي
23 رهامت® (متفورمین 500) قرص پایین آورنده قند خون 90 عددي
24 کتوتیفن 1 قرص انتی اسم 100 عددي
25 لوودوپاسی فورت 250/25 قرص ضد پارکیسون 100 عددي
26 پاركيسول® (پرامي پكسول 0/18) قرص ضد پاركينسون، آگونيست دوپامين (آنتي ديس كينزي) 30 عددي
27 پاركيسول® (پرامي پكسول 0/7) قرص ضد پاركينسون، آگونيست دوپامين (آنتي ديس كينزي) 30 عددي
28 تيزانيدين 4 قرص شل كننده عضلات اسكلتي 100 عددي
29 پراسوگرل قرص ضد پلاکت  

 

 

 رهافن 

کپسولها

 

 

ردیف نام تجاری®  ( نام ژنریک )
شکل دارویی دسته داروئی
بسته بندی  
1 مفنامیک اسید 250 کپسول ضد التهاب غیر استروئیدی 100 عددي
2 آمانتادین کپسول ضد پارکینسون / ضد آنفولانزا 100 عددي
3    سیرنتین® (گاباپنتین 100) کپسول ضد تشنج 100 عددي
4 سیرنتین® (گاباپنتین 300) کپسول ضد تشنج 100 عددي
5 رهافول® (فروس سولفات / فولیک اسید) کپسول ویتامین 100 عددي
6 رهازول® ( امپرازول ) کپسول آنتی اسید 14 عددي
7 رهافن® (استامينوفن / ايبوپروفن / كافئين) کپسول مسكن 50 عددي
8 رهازول® ( لانزوپرازول 30 ) کپسول آنتی هیستامین / آنتی اولسر 50 عددي
9 کولومب® 200 (مبورین هیدروکلراید) کپسول آنتی اسپاسمودیک گوارشی 100 عددي

 

 

   جینکوویتون 

 

شربتها

 

ردیف نام تجاری®  ( نام ژنریک )
شکل دارویی دسته داروئی
بسته بندی  
1 تئوفیلین - جی شربت 120 میلی لیتری گشاد كننده نايژه و خلط آور 1 عددي
2 پزوفان® (دکسترومتورفان _ پی) شربت 60 میلی لیتری ضد سرفه و سمپاتومیمتیک 1 عددي
3 دکسترومتورفان شربت 60 میلی لیتری ضد سرفه و سمپاتومیمتیک 1 عددي
4 دیفن هیدرامین کامپاند شربت 60 میلی لیتری ضد سرفه 1 عددي
5 سالبوتامول شربت 120 ميلي ليتري گشاد كننده نايژه (آدرنرژيك) 1 عددي
6 سرماخوردگی اطفال شربت 60 میلی لیتری آنتی هیستامین/ دکونژستانت 1 عددي
7 جينكوويتون® (مولتي ويتامين مينرال غني شده با عصاره گياه جينكوبيلوبا) شربت 120 میلی لیتری مکمل 1 عددي

 

 

 نفازولین 

 

قطره های چشمی

 

 

ردیف نام تجاری®  ( نام ژنریک )
شکل دارویی دسته داروئی
بسته بندی  
1 نفازولین هیدروکلراید 0/1% قطره چشمی 10 میلی لیتری سمپاتومیمتیک 1 عددي
2 سولفاستامید 10% قطره چشمی 10 میلی لیتری باکتریسید چشمی 1 عددي
3 کلرامنفیکل قطره چشمی 10 میلی لیتری آنتی بیوتیک 1 عددي
4 بتامتازون سدیم فسفات قطره چشمی 5 میلی لیتری ضد التهاب استروئیدی 1 عددي
5 اشک مصنوعی قطره چشمی 10 میلی لیتری اشک مصنوعی 1 عددي
6 تیمولول قطره چشمی 5 میلی لیتری ضد گلوکوم 1 عددي

 

 

 رهامین 

 

پماد ها - کرم ها - خمیر دهانی 

 

 

ردیف نام تجاری®  ( نام ژنریک )
شکل دارویی دسته داروئی
بسته بندی  
1 تریامسینولون  ان . ان پماد 15 گرمی ضد التهاب / ضد باکتری و قارچ 1 عددي
2 رهامین® (گلوکز آمین ) پماد 15 گرمی مسکن 1 عددي
3 پ . آ . د ® پماد 15 گرمی ویتامین 1 عددي
4 تریادنت ® ( تریامسینولون استوناید ) خمیر دهانی10 گرمی کورتیکواستروئید 1 عددي
5 دیپروکل® (کلوتریمازول / بتامتازون) کرم موضعی 30 گرمی کورتیکواستروئید / ضد قارچ 1 عددي
6 کلوتریمازول 1% کرم واژینال50 گرمی ضد قارچ 1 عددي
7 کلوتریمازول 2% با 7 عدد اپلیکاتور کرم واژینال50 گرمی ضد قارچ 1 عددي
8 سرتول® (سرتاکونازول 2%) کرم موضعی30 گرمی ضد قارچ 1 عددي
9 درموپان® (دکسپانتنول)
 
کرم موضعی 30 گرمی آنالوگ ویتامین B کمپلکس 1 عددي
10 ژل ایبوپروفن     1 عددي
11
پماد سوختگی الئا 
    1 عددي

 

 

 نوزالین

 

اسپری های بینی

 

 

ردیف نام تجاری®  ( نام ژنریک )
شکل دارویی دسته داروئی
بسته بندی  
1 دکوفزول® (نفازولین 0/05% ) اسپری بینی 15 میلی لیتری سمپاتومیمتیک 1 عددي
2 سزالین® (روغن کنجد) اسپری بینی 15 میلی لیتری محافظت کننده مخاط بینی 1 عددي
3 دکوفن® (فنیل افرین هیدروکلراید 0/25% ) اسپری بینی 15 میلی لیتری ضد احتقان 1 عددي
4 دکوفن® (فنیل افرین هیدروکلراید 0/5% ) اسپری بینی 15 میلی لیتری ضد احتقان 1 عددي
5 اکسی نوز® (اکسی متازولین هیدروکلراید 0/05% ) اسپری بینی 15 میلی لیتری ضد احتقان 1 عددي
6 دکوسالین® (سدیم کلراید 0/65% ) اسپری بینی 20 میلی لیتری ضد احتقان بینی 1 عددي
7 فلازون® (فلوتیکازون پروپیونات 0/05%) اسپری بینی 20 میلی لیتری ضد التهاب استروئیدی 1 عددي
8 بكلام® (بکلومتازون دی پروپیونات 0/05%) اسپری بینی 20 میلی لیتری ضد التهاب استروئیدی 1 عددي
9 مولی نوز® ( کرومولین سدیم )     1 عددي
10 دسمورین ® (دسموپرسین استات )     1 عددي

 

 

 دگزامتازون

 

آمپول ها

 

 

ردیف نام تجاری®  ( نام ژنریک )
شکل دارویی دسته داروئی
بسته بندی  
1 بتامتازون سدیم فسفات آمپول 1 میلی لیتری ضد التهاب استروئیدی 10 عددي
2 تريامسينولون استونايد آمپول 1 میلی لیتری ضد التهاب، سركوب كننده سيستم ايمني (گلوكوكورتيكوئيد) 10 عددي
3 متيل پردنيزولون استات آمپول 1 میلی لیتری ضد التهاب، سركوب كننده سيستم ايمني (گلوكوكورتيكوئيد) 10 عددي
4 ب 12 1000 آمپول 1 میلی لیتری ویتامین 10 عددي
5 دگزامتازون سدیم فسفات 8 میلی گرم آمپول 2میلی لیتری گلوکوکورتیکوئید 10 عددي
6 راویت – بی® ( ب1 – ب6 – ب12 ) آمپول 3میلی لیتری ویتامین 5 عددي
7 کلرفنیرامین مالئات آمپول 1 میلی لیتری آنتی هیستامین 10 عددي
8 دیفن هیدرامین آمپول 1 میلی لیتری آنتی هیستامین 10 عددي
9 هیوسین ان - بوتیل بروماید     10 عددي


قرصها    کپسولها     شربتها
قطره های چشمی
پمادها - کرمها - خمیر دهانی
اسپری های بینی
آمپولها

 

رها درارتباطي نزديکتر

گواهینامه ، تقدیرنامه ها

دستاوردهای داروسازی رها به شرح زیر میباشد  ادامه

محصولات انحصاری

لیست داروهای انحصاری داروسازی رها به شرح زیر میباشد  ادامه

محصولات آتی

لیست داروهايیكه در آينده اي نزديك داروسازی رها به بازار عرضه ميكند ادامه

قيمتهای مصوب شده در سال 92

لیست قیمتهای مصوب شده داروها در سال 92 ادامه...

ثبت نام و ورود به سايت