مشاوره مخصوص نمايندگان علمي

نمايندگان میتوانند سوالها، پيشنهادها ، انتقادها و نقطه نظرهاي خود را به صورت خصوصی مطرح نمایند .
به اميد آنكه با همكاري يكديگر بتوانيم گام مفيدي در جهت پيشرفت و رفع نيازهاي پزشكي كشور عزيزمان برداريم

لطفا تمام موارد ستاره دار را پر نمایید .