دکتر غلامرضا اخوان فرید 
 

 

نام و نام خانوادگی : غلامرضا اخوان فرید

سمت: مدیر عامل
تحصیلات : دکترای داروسازی
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 135 -101
                      

ایمیل : mng [at] rahapharm.com

 
 

 

دکتر محمود شایگان نیا 

نام و نام خانوادگی : محمود شایگان نیا

سمت : عضو هیات مدیره
تحصیلات : دکترای داروسازی
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 193
                     
ایمیل :
shayegan[at]rahapharm.com 

 

 

مهندس حسن بابایی 
 

نام و نام خانوادگی : حسن بابایی

سمت: نایب رئیس هیات مدیره - مدیر بازرگانی
تحصیلات : کارشناس شیمی
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 136
                     
ایمیل : babaei [at] rahapharm.com
 
 

 

دكتر اكرم شريفيان 

 

نام و نام خانوادگی : اکرم شریفیان

سمت : مسئول فنی - مدیر تضمین کیفیت
تحصیلات : دکترای داروسازی
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 124
                     
ایمیل : qa [at] rahapharm.com

 

 

دکتر محمدعلی منصوری 
 

نام و نام خانوادگی : محمد علی منصوری

سمت: مدیر بازاریابی
تحصیلات : دکترای داروسازی
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 248
                     
ایمیل : marketing [at] rahapharm.com
 
 

 

دکتر اکبر توکلی 

 

نام و نام خانوادگی : اکبر توکلی

سمت : مدیر آزمایشگاه
تحصیلات : متخصص میکروب شناسی پزشکی
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 130
                     
ایمیل :qc [at] rahapharm.com

 

 

علی تاکی 
 

 

نام و نام خانوادگی : علی تاکی

سمت: مدیر مالی
تحصیلات : لیسانس حسابداری
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 253
                     
ایمیل : mali [at] rahapharm.com
 
 

 

مهندس فرزاد میرشمسی 

نام و نام خانوادگی : فرزاد میرشمسی

سمت : مدیر انفورماتیک
تحصیلات : مهندس کامپیوتر
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 170
                     
ایمیل : ict [at] rahapharm.com

 

 

مهندس حمید ترکی 
 

 

نام و نام خانوادگی : حمید ترکی

سمت: مدیر فنی
تحصیلات : مهندس مکانیک
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 174
                     
ایمیل :  tech [at] rahapharm.com 
 
 
 

 

مهندس مهدی وحید دستجردی 

نام و نام خانوادگی : مهدی وحید دستجردی

سمت : مدیر برنامه ریزی و انبار
تحصیلات : مهندس صنایع
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 145
                     


 

 

پاشا آمندخت 
 

نام و نام خانوادگی : پاشا آمندخت

سمت: رئیس تدارکات داخلی و سفارشات خارجی
تحصیلات : لیسانس مترجمی زبان
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 180
                     
ایمیل : int [at] rahapharm.com
 
 

 

امیر جعفری 

 

نام و نام خانوادگی :امیر جعفری

سمت : معاون آزمایشگاه
تحصیلات : کارشناس ارشد شیمی
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 130
                     
ایمیل : qc [at] rahapharm.com

 

 

امین دبستانی 
 

 

نام و نام خانوادگی : امین دبستانی

سمت: معاون تولید
تحصیلات :کارشناس ارشد شیمی
شماره تماس : شماره های شرکت :
      داخلی 160