پیام مدیر عامل

 

Dr.Akhavan

 

 

 

 

 

 

 امروزه اکثریت جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال توسعه، بدلیل ارتقاء سطح دانش و معلومات ،   استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی را حق مسلم خود می دانند. از دولت های خود انتظار دارند با اجرای برنامه ریزی های سنجیده ، جوابگوی نیازهای سلامتی آنها باشند. دولت ها نیز در تبلیغات انتخاباتی، موضوع افزایش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ، همچنین حفاظت و حراست از محیط زیست را یکی از عوامل مهم برنامه های خود معرفی میکنند و در طول تصدی خود سعی می نمایند، با اختصاص بودجه قابل توجه به این امر ، طرفداران خود را راضی نگه دارند.
هر چند در چرخه بهداشت و درمان ارائه خدمات داروئی درصد زیادی از هزینه درمان را تشکیل نمی دهد، اما گسترش ارتباطات ، توسعه خدمات درمانی ،

  پیشرفت علوم پزشکی در درمان بیماریها ، کشف داروهای جدید و دستیابی به شیوه های دارورسانی نوین سبب گردیده تا نقش تحقیقات در مراکز دانشگاهی و شرکتهای بزرگ داروسازی روز به روز بیشتر مورد توجه سازمانهای ذیربط قرار گیرد. همگام با این خیزش جهانی    شرکت داروسازی رها     بعنوان جدیدترین واحد داروسازی کشورمان بر مبنای حس مسئولیت توسط جمعی از نخبگان صنعت داروسازی کشور و اساتید مربوط دانشگاهی بر اساس آخرین استانداردهای بهینه تولید فراورده های داروئی طراحی و راه اندازی گردیده و با داشتن خطوط متنوع و پیشرفته تولیدی و نیروی انسانی متخصص و ورزیده خود را متعهد به ایفای رسالت حرفه ای دانسته و اهداف ارزشمندی را  بعنوان     خط مشی     سرلوحه فعالیت های خود قرارداده است.