خط مشی مدیریت

 

 

1 ) تولید داروهای با کیفیت براساس استانداردهای GMP 
(روشهای بهینه تولید)  ،
GLP (روشهای بهینه آزمایشگاهی) و
GCP (روشهای بهینه بالینی)  .

2 ) بررسی و انتخاب داروهای جدید بمنظور بهبود مستمر خدمات رسانی به جامعه پزشکی .

3 ) پژوهش و نوآوری برای دستیابی به روش های نوین داروسازی .

4 ) بررسی بازارهای جهانی و صادرات فراورده های شرکت به کشورهای مختلف .

5 ) ایجاد بستر های لازم جهت همکاری های علمی و صنعتی با دانشگاههای معتبر و شرکتهای داروسازی بین المللی .

6 ) رعایت قوانین مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) ، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSIS 18001:2007) ، و زیست محیطی (ISO 14001:2004) .

7 ) آموزش مداوم جهت افزایش سطح دانش علمی و فنی کارکنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت .

8 ) مدنظر قرار دادن حقوق مصرف کنندگان بعنوان اولویت اول و جلب مشارکت آنان برای رسیدن به رضایت و شادمانی مشتری .

9 ) مدیریت بهینه فعالیت های شرکت با استقرار سیستم اطلاعات مدیریت .

MIS) (10) مدیریت مصرف بهینه منابع و انرژی و کاهش ضایعات بعنوان صنعت دوستدار محیط زیست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون شک اجرای این خط مشی نیازمند مشارکت و همکاری تمامی اعضای خانواده داروسازی رها می باشد ،
مدیریت و کارکنان این شرکت با اتکا به خداوند متعال و تلاش مجدانه مصمم به اجرای آن خواهند بود .

 

 

                                                                                                           مدیر عامل

                                                                                                          دکتر غلامرضا اخوان فرید