آلبوم عکس - تقدیر نامه و گواهینامه ها

ایزو 9001
ایزو 9001
Detail Download
ایزو 10002
ایزو 10002
Detail Download
ایزو 22000
ایزو 22000
Detail Download
ایزو 14001
ایزو 14001
Detail Download
ایزو 18001
ایزو 18001
Detail Download
جشنواره گیاهان داروئی
جشنواره گیاهان داروئی
Detail Download
سمینار پرستاری و مامایی
سمینار پرستاری و مامایی
Detail Download
گواهی نامه اهتمام به کیفیت
گواهی نامه اهتمام به کیفیت
Detail Download
جشنواره تغذیه و سلامت خانواده
جشنواره تغذیه و سلامت خانواده
Detail Download
نمایشگاه تجهیزات پزشکی
نمایشگاه تجهیزات پزشکی
Detail Download
همایش ملی طلای سبز
همایش ملی طلای سبز
Detail Download
کنگره بین المللی ام . اس
کنگره بین المللی ام . اس
Detail Download
نامزد دریافت لوح برای عملکرد مناسب در پنجمین جشنواره ملی بهره وری
نامزد دریافت لوح برای عملکرد مناسب در پنجمین جشنواره ملی بهره وری
Detail Download
 گواهینامه نامزد دریافت لوح در ششمین جشنواره ملی بهره وری
گواهینامه نامزد دریافت لوح در ششمین جشنواره ملی بهره وری
Detail Download
OHSAS18001:2007
OHSAS18001:2007
Detail Download
هفتمین جشنواره ملی بهرو وری
هفتمین جشنواره ملی بهرو وری
Detail Download
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
Detail Download
رتبه برنزین کارت بازرگانی
رتبه برنزین کارت بازرگانی
Detail Download
ISO 14001
ISO 14001
Detail Download
OHSAS218001
OHSAS218001
Detail Download
OHSAS18001:2007
OHSAS18001:2007
Detail Download