مشاهده تصاویر در ابعاد حقیقی


 سیزدهمین کنگره بین المللی صرع تهران

 

داروسازی رها در سمینار اپی لپسی

سمینار اپی لپسی شیراز 

 

 

 

 

 

 

 

سمینار اپی لپسی-داروسازی رها 


 

 

 

 

 

در تاریخ 95/11/21 سمینار یکروزه ای تحت عنوان تازه های اپی لپسی در هتل بزرگ شیراز به میزبانی شرکت رها برگزار گردید. در این سمینار یکروزه که از ساعت 9:30  صبح لغایت 16:30 برپا بود، استقبال بسیار خوبی از طرف پزشکان متخصص شیراز شد. متخصصین اعصاب ، متخصصین روانپزشک، متخصصین جراحی اعصاب، فوق تخصص های کودکان در گروه اعصاب و روانپزشکی شرکت داشتند. در این سمینار 5 نفر از اعضاء هیئت علمی شیراز(خانم دکتر ناهید اشجع زاده، خانم دکتر کتیبه، آقای دکتر تقی پور، خانم دکتر هدایتی، خانم دکتر پور صادق فرد)و دونفر از اعضاء هیئت علمی اصفهان(آقای دکتر جعفر مهوری، آقای دکتر چیت ساز) و مدیر عامل شرکت داروسازی رها (آقای دکتر اخوان فرید) به ایراد سخنرانی پرداختند. در پایان برنامه جلسه پرسش و پاسخ بین همکاران برگزار گردید که نشان دهنده پربار بودن جلسه می باشد.