لیست داروهای اعصاب و روان شرکت داروسازی رها

گروه درمانی دسته دارویی شکل دارویی نام ژنریک نام تجاری دوز دارو
CNS داروهای موثر بر آنتی هیستامین آمپول Diphenhydramine 50mg/ml
CNS داروهای موثر بر ضد صرع آمپول Valproate sodium Rahakin 300mg/3ml
CNS داروهای موثر بر ضد صرع آمپول Valproate sodium Rahakin 400mg/4ml
CNS داروهای موثر بر ضد صرع شربت Sodium Valproate Rahakin Syrup 200mg/5ml
CNS داروهای موثر بر آرامبخش قرص Alprazolam 0.5mg
CNS داروهای موثر بر ضد افسردگی قرص Bupropion ER Smopion ER 150mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Carbamazepine ER Tegatard ER 200mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Carbamazepine ER Tegatard ER 400mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Levetiracetam Leveseizure 250mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Levetiracetam Leveseizure 500mg
CNS داروهای موثر بر ضد پارکینسون قرص Levodopa C Forte Levodopa/ Carbidopa 250mg ،25 mg
CNS داروهای موثر بر ضد پارکینسون قرص Pramipexole 0.18mg Parkisol 0.18mg 0.18mg
CNS داروهای موثر بر ضد پارکینسون قرص Pramipexole 0.7 Parkisol 0.7mg 0.7mg
CNS داروهای موثر بر آنتی سایکوتیک قرص Quetiapine Raquit 100mg
CNS داروهای موثر بر آنتی سایکوتیک قرص Quetiapine Raquit 25mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Valproate Sodium EC Rahakin 200mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع قرص Valproate Sodium ER Rahakin ER 500mg
CNS داروهای موثر بر ضد پارکینسون ، ضد ویروس کپسول Amantadine Viraless 100mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع کپسول Gabapentin Sirentin 100mg
CNS داروهای موثر بر ضد صرع کپسول Gabapentin Sirentin 300mg

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی